مقایسه محصولات


درخواست
انجام لیزر رفع موهای زائد
نوع دستگاه لیزر
به وسیله دستگاه لیزر دایود
ناحیه
ساق پا کامل
محدوده
از زانو تا روی پا